Evalistic AB

PRENUMERANTDISTRIBUTION TILL UTLANDET

Kontakta oss för kostnadsfri offert

Förmånlig och enkel prenumerantdistribution till utlandet

Vad vi gör

Evalistic AB samdistribuerar utlandsprenumerationer för förlag.

I en tid av digitalisering och minskade volymer erbjuder vi en enkel och förmånlig lösning. Vi använder gamla Listo AB:s distributionsrutter i ett nytt syfte.

Vi hanterar all exportdokumentation, logistik och administration.

Distribution

Alla prenumerationsexemplar lämnas in vid vår terminal i Stockholm och samdistribueras via rutter till Norge där de går vidare ut i världen med vår partner BRING.

Lägre priser

Med ett svenskt AB samt norskt NUF erbjuder vi er en helhetslösning med export och tullhantering till fast pris. Genom detta upplägg kan vi nyttja den förmånliga rutten via Norge och vidare till prenumeranter i hela världen.